ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ - DAYTIME RUNNING LIGHTS 5 LED. Подходящи за почти всички модели автомобили. Размери:

дължина: 190мм, височина: 30мм, дълбочина: 42мм. С възможност за спиране на дневните светлини при включване на късите светлини. Сертификат E4.