ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ - DAYTIME RUNNING LIGHTS 5 LED Е4/Р87. Подходящи за почти всички модели автомобили. Размери:

дължина: 160мм, височина: 25мм, дълбочина: 34мм. Сертификат E4.