ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ - DAYTIME RUNNING LIGHTS ( плоски ). Подходящи за почти всички модели автомобили. Размери:

дължина: 155 мм, височина: 30 мм, дълбочина: 10 мм. Сертификат E4.