Автоматично активиране след затварянето на последната врата.

  Възможност за безшумно активиране и деактивиране.

 Дистанционно командване на централното заключване.

  Режим търсене в паркирано положение. Бързо откриване на автомобила в големи паркинги чрез звукова и светлинна индикация.

  Режим антикражба.

  „Паник" функция – издава звукови и светлинни сигнали с ENGINE START!!!

LCD Panel Layout

Remote Lock/arming and Unlock/disarming

Auto Lock/Auto Unlock

Mute Alarm ON/OFF

Auto Re-Arm

Stop Siren Temporarily

Warning for Abnormal Situations

Doop-Opened Warning

Car Finding

Vibration Record

Anti-Hijacking

Emergency Aid

Warning for Two Stage Vibrtion

Air-Operated/Motor-Operated Central Door Lock Choice

Mute ON/OFF

Remote Warning Mode 

Remote Trunk Release

Remote Engine Start

Stop alarming automatically

Memory armцел привличане на повече внимание.

  Блокиране на запалителната система.

  Двузонов шок сензор.

 Скачащ код.

  Програмиране различните режими по желание.

  24 месеца гаранция при монтаж в оторизиран сервиз.

  Молим преди инсталиране и използване на автоалармата да се запознаете изключително подробно с описанията и схемите за монтаж.