Система за подпомагане на паркирането с 4 ултразвукови датчика с компютърно управление.
Информацията се получава върху дигитален дисплей
Максималното разстояние на отчитане е до 2.5 метра.
Ефективното отчитане на дистанцията от автомобили е до 1.7 метра, за стълбове до 1 метър.
Преди монтаж и използване внимателно се запознайте с инструкциите.
Наличен е с черни и сребърни датчици ( сензора). Има и звукова сигнализация.