Автоалармена система Space Guard WIND
- дистанционно радио управление с три бутона
- динамичен код
- четири различни звука за сигнализация
- възможност за последователно свирене на избраните звуци
- два режима на охрана
- режим за тестване на датчиците
- вградени релета за централно заключване
- вградени релета за затваряне на две стъкла
* програмируемо време за заключване/отключване
* пасивно активиране
* функция анти-отвличане
* заключване при пасивно активиране
* защитно преактивиране
* заключване на вратите при подаване на контакт
* изключване на системата със сервизния бутон
* имобилайзер
* дълго заключване
* допълнителен канал
* предупредителни сигнали
* токов датчик
* включване на пейджъра при предупредителните сигнали
* тих тон при включване/изключване

* - програмируеми функции

ГАРАНЦИЯ 24 месеца!!!

Как да поръчам