Продукта в момента не е налличен!!!Адаптор за монтиране на датчик за температурата на водата.Монтира се на някоя от водните магистрали.