ВЪЗМОЖНОСТИ
- дистанционно радио управление с два бутона
- двоен код
- два режима на охрана
- вход бутони с отрицателно задействане
- електронен шок датчик с два режима на
действие
- интелигентен шок датчик
- интелигентен токов датчик
- звукова сигнализация за последното
алармиране
- самодиагностика
- светлинна индикация с мигачите
- тихи тонове при включване и изключване на
режим охрана
- бутон ПАНИКА

ГАРАНЦИЯ 24 месеца!!!!!

 

Как да поръчам