ВЪЗМОЖНОСТИ
- дистанционно радио управление с два бутона
- два режима на охрана
* пасивно активиране
* заключване при пасивно активиране
* защитно преактивиране
* заключване на вратите при подаване на контакт
* аварийно изключване на системата
* имобилайзер
* токов датчик
- тих тон при включване/изключване
- двузонов шок датчик с електронна настройка
- възможност за обучаване на четири дистанционни
управления
- вход бутони с отрицателно задействане
- вход бутони с положително задействане
- интелигентен токочувствителен и шок датчик
- прекъсване на запалването в режим охрана
- светодиод с "памет"
- самодиагностика
- светлинна сигнализация с мигачите
- режим на конфигуриране на системата
- бутон ПАНИКА
- докладване на броя на обучените дистанционни

 Продава се с едно дистанционно управление.

Може да поръчате допълнителни дистанционни.

ГАРАНЦИЯ 24 месеца!!!!!

Как да поръчам